Publisert:
27.4.2021 19:02

Finner tilbake Festivitetens farger

I midten av mai starter malearbeidet av festsalen i Festiviteten. 30 farger skal gjenskapes, og hele salen blir en fryd for øyet, sier malerikonservator Jon Brænne.

Jon Brænne, til høyre har funnet fargene, og malermesterne Magne Bratfoss og Tina Juuhl skal stå for selve tilbakeføringen. Her oppe under salens tak.

– Jeg vet kun om et bygg i Norge som har gjenskapt mer enn 30 forskjellige farger i tak og på vegger – det er Hareid kirke på Sunnmøre. Man kan knapt forestille seg hvor vakkert dette blir før det står ferdig, sier Brænne som er regnet som en av landets aller fremste innen farge- og bygningsarkeologi.

Han har arbeidet flere år hos Riksantikvaren, som professor ved Gøteborg Universitet og driver nå sitt eget firma Vel Bevart.

– Festsalen vil oppleves mektig når den står ferdig. Taket vil bestå av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene vil nærmere 10 forskjellige farger pryde dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag, sier Brænne.

Han har selv klart å finne fram til de originale fargene ved nitidige undersøkelser.

Det meste av det gamle er nå skrapet bort, etter at fargene som en gang var der er funnet og dokumentert.

– Både vegger og tak er i sin tid malt med limfarger på et sugende murunderlag. Gjennom årenes løp har limfargene blitt malt over av linolje. Gang etter gang. Vi har skrapt oss ned, og ved bruk av mikroskop kan vi se konturene av fargevalget slik det en gang var, sier Brennæ.

Og han kan til og med se hvem som står bak de engang så vakre dekorarbeidene.

– Den kjente arkitekten Paul Due, som tegnet bygningen, må også ha tegnet dekoren. Men det er italienske gipsmakere som har gjort jobben. Brødrene Guidotti i Pilestredet, som jeg var så heldig å møte på 70-tallet, har levert gips- og sementarbeidene. De var de store gipsmakerne i landet, og stod også bak gips- og malingsarbeidet på Slottet.

– Så jeg kan love at festsalen vil oppleves mektig når den står ferdig til høsten, slår Brænne fast.

Jon Brænne, til venstre, diskuterer med de erfarne malerne om hvordan taket skal gjenskapes. Med både gull og sølv.

Jon Brænne jobber tett sammen med folkene i malermesterne Juuhl & Bratfoss som har lang erfaring med restaurering av historiske lokaler. Mens Brænne finner hvilke farger som har vært der tidligere og igjen skal prege lokalet, er det malernes jobb å gjenskape disse på vegger og tak. Nå er det meste av det gamle fjernet, og selve malearbeidet starter om kort tid.

Jørgen Solstad fra Kulturarv ved Fylkesmannens kontor, her med blå hjelm, mener Festiviteten blir unik og at interessen for å bruke lokalene vil bli stor. Her i samtale med teknisk sjef Tom Erik Nilsen i Alfa eiendom og noen av håndverkerne på stedet.

Jørgen Solstad fra Kulturarv ved Fylkesmannens kontor, var også på befaring i Festsalen, og er mektig imponert over jobben Alfa Eiendom har påtatt seg.

– Dette er smertefulle engangsinvesteringer, men jeg tror dere vil få igjen på alle måter. Vi så litt av det samme ved Det Sjømilitære Samfund i Horten. Da det stod ferdig fikk det bygget med sin kulturhistorisk verdi en enorm betydning. I dag er det Hortens storstue og hotell, og har fått en kraftig omsetningsøkning etter det stod ferdig. Det kan skje også her, mener Solstad.

Taket i Festiviteten vil få litt av det samme preget som taket her fra Frimurerlosjen i Oslo. Her er det også malermesterne Juuhl & Bratfoss som har stått for arbeidet.

Del artikkelen: