Publisert:
25.6.2021 11:56

Inngår avtale med Larvik kommune

Larvik kommune har inngått en intensjonsavtale om bruk av Gjenbrukshuset Festiviteten til både politiske møter og foreningsliv. –Målet er at vi skal kunne ha både kommunestyremøter og annen politisk aktivitet i et nyoppusset praktbygg de neste årene, sier ordfører Erik Bringedal.

Daglig leder i Alfa Eiendom Thore Liverød og ordfører Erik Bringedal.

52 millioner kroner har Alfa Eiendom lagt i potten for å oppgradere den ærverdige bygningen på Storgata. Driftsutgiftene vil beløpe seg til seks millioner årlig. Daglig leder i Alfa Eiendom, Thore Liverød, har vært opptatt av at det må være av felles interesse at bygget brukes, og at Larvik kommune må forplikte seg til å inngå en leieavtale.

- Vi har en klar gjensidig intensjon om at dette skal vi få til, og ved at kommunestyret nå har vedtatt en intensjonsavtale er vi et godt stykke på vei. Den endelige avtalen bør vi ha vedtatt i løpet av september, mener Thore Liverød.

I den foreløpige intensjonsavtalen forespeiles det mellom 9- og 12 kommunestyremøter, 12-16 formannskapsmøter i tillegg til utvalgsmøter. Administrative - og andre møter i kommunens regi i Festsalen og Lillesalen er også ønskelig.

- Det har vært nevnt at Festsalen ikke er stor nok til både et fulltallig kommunestyre og publikumsbenker. Men dagens regler tilsier ikke tilhørerbenker under møtene. Det kan vi ordne for eksempel ved å streame møtene og ha storskjerm i kafeen rett under Festsalen, sier Bringedal.

Han påpeker også at det ikke er inngått langsiktige leieavtaler med andre utleiere, og at målet er å inngå en bindende avtale med Gjenbrukshuset Festiviteten.

Liverød har også vært opptatt av at huset kan brukes av lag og foreninger som har en anstrengt økonomi og at møter og samlinger for lag og foreninger som ellers ikke ville ha mulighet, kan få bruke bygget.

- Intensjonen må være at kommunen skal bidra til at disse gruppene får tilgang til et bygg som skal fremstå som et «Folkets bygg», sier Liverød.

Del artikkelen: